vrijdag 6 augustus 2010

Rustig zomertje

Tja, veel doen we niet met de warmte, maar nu het dus wat minder warm is de laatste weken worden we samen weer actiever! Tot overmaat van ramp werd Flopke tijdens de hitte begin juli ook nog eens loops en toen was ze werkelijk helemaal niet meer vooruit te branden! Nog steeds is ze niet heel actief en speelt nog niet veel met haar speeltjes. Soms gaan we samen een eindje rennen/rijden en dat vindt ze heerlijk. Gelukkig is de loopsheid weer voorbij, maar de reuen vinden haar nog heel interessant, dus lekker ravotten is er nog niet bij. Daarvoor is het te lastig met die snuffelende reuen achter je aan. Ze heeft er wel een trucje voor om even van ze af te zijn: ze loopt het water in! Slimme meid! Eind augustus gaan we weer beginnen met de cursus Gehoorzame Hond II en mogen we dus weer elke zaterdag naar les en oefenen! Ook dat komt al weer dichterbij, dus de zomer is al bijna weer om!

Well, we don’t do much with the heat, but now it is less warm the last couple of weeks so we get a little more active! On top of it all Flopke’s 2nd heat started also during this hot weather, so she was extremely slow! Still she is not very active and even doesn’t play much with her toys. Sometimes we take a walk/run and she loves that. Now her heat is over, but the male dogs still love her smell, so playing around with them isn’t possible yet. That ain’t easy with those sniffling males behind your tale! But she found a tric to get rid of them when she gets tired of it: she walks into the water! Smart girl! End of August we will start our second class of Obedience and we can go triainign every saturday morning! That is getting close now, so summer is almost to an end now!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...