zondag 12 februari 2012

Laatste sneeuw pret/Last snow joy

IMAG0104 (Small)IMAG0132 (Small)IMAG0136 (Small)IMAG0137 (Small)IMAG0142 (Small)Zalig weer, ook al werden we halverwege overvallen door een ware sneeuwbui! Maar we begonnen al met iets leuks, nl. spelen met een bruin pupje van 14 weken! Dan doe je weer net zo gek als toen je zelf 14 weken was! En een spontane nette sta-foto! En de eerste stapjes op veilig ijs! Oef wel ENG hoor na mijn avontuur begin februari! Tot slot lekker op een botje, eh stok bijten, voluit in de sneeuw! Zal maar niet vertellen wat ze daarna thuis deed…niet erg smakelijk!

Wonderful weather, although we were halfway catched up by some heavy snowfall. But it began with meeting a little brown labrador puppy and we played wonderfully well in the parc for a while. Floppy was so gentle with him, even when he bit her! She was acting as if she was 14 weeks herself again later on when she challenged him to run! And a proper sponatnious stand picture! And the first little steps on safe ice! Wow, that was quite scary after my adventure earlier this month! In the end I could bit a bone, eh stick, down with my belly in the snow! I won’t tell what I did later on at home….not very tasteful

vrijdag 3 februari 2012

Winterfun/Winterpret

Ondanks dat de sneeuw in het verkeer veel chaos veroorzaakte en ongelukken, was het ook super leuk om doorheen te baggeren voor je plezier! Dus vanmiddag met die “kleine” (van bijna 3) lekker ons wezen uitleven in het park!

Despite the fact that the snow caused a lot of chaos in traffic and accidents it was super fun to go out and play in the snow! So this afternoon I went with our “little one” (almost three now) to the parc and had lots of fun together!

Ons park bij het meer/ Our Parc near the lake:PICT0153 (Small)PICT0152 (Small) De bosjes staan bijna aan de rand van het water, nu ijs bedekt met sneeuw. Flopke rende het ijs op en zakte er zelfs doorheen met een pootje of gleed weg, maar gelukkig schrok ze zelf behoorlijk ervan en kwam gelijk naar me terug toen ik haar riep!

The trees are near the edge of the lake, now ice covered with snow. Floppy ran on the ice (it is hard to see where land stops and ice begins), slipped on it and got scared, so when I called her she came immediately back to me!

Discover/Ontdekken:

PICT0123 (Small)PICT0105 (Small)

Having FUN/ Plezier hebben:

PICT0094 (Small)PICT0147 (Small)

Lekker STOUT zijn!: takjes zijn verboden om op te eten, dus juist doen he! Being NAUGHTY!: little branches are forbidden to eat, so that’s what I do!

PICT0180 (Small)PICT0199 (Small)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...