zondag 30 augustus 2009

Puberteit/ Puberty

PICT3780 (Small)

Ok, ik ben gewaarschuwd…….  de puberteit is begonnen! Flopke trekt nu al haar knuffels uit elkaar, twee in een halve middag! Ja, ik weet het, ik heb al een nieuw varkentje voor haar gekocht, maar moet nog steeds het opnieuw maken en de andere repareren! Ze houdt me wel bezig!

OK, I was warned….puberty has started! Flopke is now tearing apart all her little stuffed animals, 2 in half an afternoon! Yes, I know I already bought her a new piggy, but still have to remake it and repair the others! She sure keeps me busy!

Flopke’s nieuwe video’s/Floppy’s new videos

Ok, net even een paar video’s van Flopke geüpload naar YouTube. Er is er eentje bij van vlak na de echo vorige week, toen ze werd verwent met wat nieuwe speeltjes. En ik heb er eentje gemaakt afgelopen vrijdag toen ze lekker loom was en wat naar buiten aan het kijken was op het balkon. Dan zie je wel hoe groot ze al wordt! In de rechterkolom kun je ze bekijken. Klik op de video die je wilt zien en je kunt hem gelijk daar bekijken! Lekker makkelijk!

Gisteren hebben we weer geoefend op school. Nu was het heel leerzaam. We hebben nu de taak om onze honden te leren om op onze voorwaarde een spelletje te doen (en dus ook zelf te beëindigen) en daarnaast moeten we nu uitgebreider het commando NEE aanleren. Volgende week hebben we theorieles, zonder de honden, en de week erna moeten we dan dit NEE commando uitbreiden door het voer op de grond te leggen en zo het verder aan te leren. Hierna kun je het toepassen op allerlei situaties die je niet wilt, zoals poep eten of zoals Flopke graag doet, allerlei soorten wier langs de kant van het meer. Ja, de één nog viezer als de ander!

O ja, ik heb nog ff een nieuw varkentje gehaald en gesloopt zodat ik het patroon heb en dus nu zelf varkentjes kan maken voor Flopke, ‘t is haar lievelings speeltje nu! Vanmiddag dus ff patroon af nemen en weer in elkaar zetten…. met behulp van de vele foto’s!

PICT3778 (Small) PICT3761 (Small)

Ok, I just uploaded a few videos on YouTube. One is from the day after the ultra sound last week, when she was spoiled with some new toys. And I made one last week when she was a little sleepy and looking to the outside on the balcony. You can see how big she is growing! You can watch them on the right. Click on the video and you can see them right there. Really easy!

Yesterday we have praticed at school again. This time it was very educational. Now we have the task to teach our dogs how to play together on our terms (and to end it ourselves) and besides this we have to teach our dogs the command NO. Next week there will only be theory class, without the dogs, and the week there after we have to teach them this command with feed on the ground. This way we can use this command for all kind of occations we don’t like, like eating poop or, like Floppy, eating all kind of grass besided the lake. Ye, one more dirty than the other!

O ye, I have bought a new little piggy and ripped it, so I can have a pattern and make them myselves. It’s the favorite toy of Floppy now! This afternoon I will take the pattern from it and try sewing it back together……..  with help of the many pics I took!

dinsdag 25 augustus 2009

Good news!

OK, maandag ochtend belde de DA van het dierenziekenhuis uit Emmeloord en vertelde het goede nieuws dat nu zeker is dat Flopke geen bacteriën meer in de urine heeft. Dus de blaasontsteking die ze een paar weken geleden had is goed genezen! Afgelopen donderdag had ie ons al vertelt dat de kristalletjes die er gevonden waren in een test portie waarschijnlijk zijn ontstaan door het te laat inzetten van de test en er geen niersteentjes waren. Nu is dus ook zeker dat ons meissie gewoon kwakkelt door een te laag immuunsysteem. Volgens de DA in Emmeloord kon dit liggen aan de korte tijd die Flopke gezoogd is (2 weken ipv van de wenselijke 4-6), weliswaar met redenen, maar toch voor haar dus kort. We gaan dus aan de slag om met homeopathische middelen dit te versterken, zodat ze niet steeds allerlei ontstekingen terug krijgt. Gelukkig was wel alles goed ontwikkelt bleek via de echo. Haar kaal geschoren buikje getuigd nog van een intensieve ochtend in Emmeloord. Ze was echt super die kleine! Heeft bijna een uur stil gelegen op haar ruggetje om de echo te kunnen doen. Dus alle reden om haar lekker te verwennen, donderdag al met nieuwe speeltjes en een tuig en vandaag met een nieuwe riem. Ze is er apetrots op! Hij moest echt lekker afgekluifd voordat ie geaccepteerd werd! Trots als een pauw liep ze ermee terug naar huis! Helaas was haar maat er niet in rose, maar die komt de volgende keer als ze uit deze is uitgegroeid! Haar puppybandje is dus nu echt verleden tijd! Al weer een periode afgesloten! Waar blijft die tijd…..

PICT3733 (Small) PICT3717 (Small)  PICT3722 (Small)PICT3724 (Small) PICT3725 (Small) PICT3735 (Small)

OK, monday morning the Vet of the animal hospital called and told us the good news that Flopke no bacteria in her urine has left. So the blatter infection from a couple of weeks ago healed well. Last thursday he had told us that the cristals found in the test portion urine were caused by a late starting of the test and he didn’t find any kidney stones. Now it is also sure our little girl is just suffering from a low immune system due to the fact that she has been nursed for 2 weeks (instead of the usual 4-6), with reasons, but too little for Flopke. So we will work on making her immunesystem stronger by using some homepathic herbs, so she won’t get all the different inflamations back again. Her organs has been developed well we saw on the ultra sound. Her shaved belly is a wickness of that intensive morning in Emmeloord last week. She has been so brave this little girl. She had to lay still for almost an hour on her back to make the ultra sound, so the more reason to spoil her a bit with some new toys and a new harness last thursday and a new walking cord today. She is proud as a little monkey! She had to chew on it before she could accept it! Proud as a peacock she walked it home! It was a pitty her size wasn’t there in pink, but she will get that later on when she is grown out of this one! Her puppycord is past tense now for sure. Again a period closed! Time flies……..

zaterdag 22 augustus 2009

Back to school!

PICT3700 (Small) PICT3697 (Small)

 PICT3711 (Small) PICT3706 (Small)

Flopke is weer naar school! Deze les was voor haar vooral een stuk verveling, ook al waren de andere hondjes soms wel interessant. Toen we eenmaal gingen oefenen werd ze enthousiast…koekjes! En als vrouwtje dan even stopt…ga ik ze zelf wel halen! O je, dat mocht niet…..nou dan ga ik me maar vervelen! Maar komende week kan ze weer oefenen!

Flopke is back to school! This lesson was especially boring for her even though the other dogs were a bit interesting sometimes. When we finally started to practice she loved it…cookies! But when the boss stops for a minute….I can go and get them myself! O, that was not allowed……well than I get bored again! But next week she can practise a lot!

zondag 16 augustus 2009

Beroemd he!/Famous!!!!

en-1312792644 en-2077616810

Tja, op vakantie kwamen we dit ineens tegen…….nou dan sta je wel gek te kijken hoor……vooral als je niet weg geweest bent!

Well, on vacation we came across this…..well, you are suprised I can tell…especially if you haven’t been away!

en-1495181601 en-946283552

Tja, ook Flopke is al beroemd! En voor al degene die ons niet meer zien zitten…….er staat al een prijs op ons hoofd!

Well, even Floppy is famous! And for all those who dislike us….there is a price on our heads already!

You can make them here:

http://en.picjoke.com/effect.php?effectnumber=99

Stom, maar ik heb heerlijk gelachen!

Silly, but it gave me a good laugh!

vrijdag 14 augustus 2009

Park TOE!

IMAGE_020 (Small) IMAGE_018 (Small)

Er was een witte herder pup in het park! Hij was maar een maand ouder en dat was een leuk speelkameraadje! Ze waren gelijk niet meer bij elkaar weg te slaan!

There was a white shepard puppy in the parc! He was only 1 month older and that was a great play mate!! They sticked together right away!

IMAGE_055 (Small) IMAGE_053 (Small)

Maar hij moest een keer naar huis…..dus toen ben ik nog maar ff in het water gaan spelen…ik was toch al nat!

But he had to go home…so I played in the water a little while….I was already wet anyway!

IMAGE_041 (Small) IMAGE_039 (Small)

Ik haat al die foto´s die er van me genomen worden, dus mag ze me achterkant fotograferen!

I hate all those pictures taken of me…so she can take my back side!

IMAGE_049 (Small) IMAGE_048 (Small)

Maar ja, ik kan niet de hele tijd opletten natuurlijk! Ik moet ook wat ontdekken toch? Beetje stout zijn mag toch wel?

But hè, I can’t watch her all the time ofcourse! I have to discover something aswell! Being a bit naughty is allowed, isn’t it?

IMAGE_051 (Small) IMAGE_060 (Small) IMAGE_034 (Small) IMAGE_043 (Small)

Dus op laatst was ik ff heel braaf (en moe)!

So in the end I was very good (and tired)!

woensdag 12 augustus 2009

Oma op visite!/ Granny is visiting!

PICT3669 (Small) PICT3663 (Small)

Oma bekijkt Flopke op het web (youtube video) en Flopke kijkt mee! Oma legt uit hoe het werkt!

Granny is looking at Floppy on the internet (youtube video) and Floppy is watching with her! Granny is explaining it to her!

zondag 9 augustus 2009

Yoghourt!!!!

PICT3660 (Small)PICT3662 (Small) 

O zo lekker en ik krijg er een mooie baard van!

O, jammy and I am getting a beard from it!

Flopke en haar krukje/Floppy with her stool

PICT3656 (Small) PICT3647 (Small) PICT3648 (Small) PICT3654 (Small)

Nou, het is dus gelukt! Manlief heeft wat foto’s gemaakt van Flopke op haar krukje! Tja, ze doet het alleen als ze bij mij kan liggen! Dus dan moet ik er dus wel zijn om bij te gaan liggen he! En ze is in een knuffeligge bui vandaag!

Well, we have done it!  Hubby has made some pics of Floppy on her stool! Yes, she does it only when she can lay down with me! So I have to be there to lay down with! And she is in a huggable mood today!

Update van ons Flopke

982009-4 982009-1 982009-2 982009-3 Vandaag maar weer eens wat foto’s gemaakt van Flopke. Soms denk ik dat ze gewoon niks groeit, maar als ik dan terug kijk naar de foto’s doet ze dat wel degelijk! Gelukkig maar! Vandaag kon ze voor het eerst over haar krukje (nou ja, meer mijn) heen glijden en aan beide kanten met haar pootjes de grond raken! Het is echt een favoriete slide van haar! Toch eens kijken of ik er een foto van kan maken binnenkort!

Today I made some new pics of Floppy. Sometimes I think she doesn´t grow anything, but when I look back at the pics she does it indeed! Thank God! Today she could slide on her stool (oh well, more mine) and reach the ground on both sides with her legs! It si her most favo slide! Let’s see if I can make a pic of it soon!

zondag 2 augustus 2009

Flopke & Kerst

Floppy & x-mas (Small) 

Flopke vond vrijdag de baard van de kerstman van deze quilt wel erg intessant! Hij zit half los, dus ze kon eraan trekken! Tja, deze meid heeft echt iets met lapjes…van wie zal ze dat nou hebben? Vandaag eens kijken of ik deze quilt af kan maken, zodat ie zeker met kerst klaar is! Als Flopke me de kans geeft! Maar als ze ziet dat ik een naaldje pak of achter de machine ga zitten PICT3586 (Small) staat ze al naast me om aandacht te bedelen…..alsof ze snapt dat ik dan ff geen tijd meer voor haar heb!

Floppy liked the beard of the santa in this quilt very much last friday! He is half loose, so she could pull it! Well, this girl has something with fabrics….from whom did she get this? Let’s see if I can finish up this quilt today, so it will be certainly finished around x-mas! If Floppy gives me the chance! But when she sees me pick up a needle or sit behind my sewing machine she is already besides me begging for attention……as if she understands I will not have much time for her then!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...